Personvern

Informasjonskapsler (cookies)
Denne nettsiden samler inn bruksinformasjon gjennom informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en tekstfil som legges i den nettleser sitt internminne. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger. Vår nettside behandler også ip-adressen du tar kontakt fra.

Innringere og innskrivere
SnakkLitt kan komme til å oppbevare noe anonymisert innhold fra enkelte samtaler som gjennomføres på chat. Dette er kun om vi mottar samtaler som utløser avvergelsesplikten. Øvrige samtaler blir slettet i sin helhet etter 3 dager.

SnakkLitt er underlagt norsk lov og har gjennom §196 i straffeloven avvergelsesplikt. Dette betyr at vi har plikt til å avverge et straffbart forhold dersom det fremkommer informasjon om at en av våre innskrivere blir utsatt for eller planlegger straffbare handlinger, og samtalens innhold kan føre til identifisering av personen vi snakker med. Dette gjelder ikke ethvert straffbart forhold, og det gjelder ikke forhold som har skjedd og med sikkerhet ikke kommer til å skje igjen. Det gjelder kun planlagte straffbare handlinger som for eksempel fysisk eller psykisk mishandling, seksuelle overgrep eller drap.

For en utfyllende liste over straffbare handlinger som er omfattet av paragraf 196 se her. Eventuelle personopplysninger som kan føre til identifisering av personen vi snakker med vil bare bli delt med politiet. SnakkLitt vil oppbevare opplysningene til saken er overlatt til politiet – deretter vil vi slette dem.

Til eposten kan du sende tilbakemeldinger på godt eller vondt – dersom du ønsker det. Om du tar kontakt med oss på epost behandler vi dine personopplysninger for å svare deg tilbake. Vi behandler da e-postadressen du tar kontakt fra, navnet du oppgir og meldingen fra deg.